Nasze cele

  • Drukuj

Inicjatywa na rzecz Międzynarodowego Prawa Karnego i Praw Człowieka w Europie Środkowej i Wschodniej jest niezależną organizacją pozarządową, utworzoną w celu wspierania i umacniania wysiłków na rzecz zaprzestania i powstrzymywania popełniania poważnych naruszeń praw człowieka w Europie Środkowej i Wschodniej, Europie Południowo-wschodniej, na Kaukazie i w Azji Centralnej. Inicjatywa pragnie także wspomóc osądzanie sprawców zbrodni międzynarodowych w tym regionie w sposób systematyczny i zgodnie z gwarancjami rzetelnego procesu, w zgodzie z międzynarodowymi standardami.

Inicjatywa wspiera instytucje państwowe, inne organizacje pozarządowe, inne inicjatywy społeczeństwa obywatelskiego, a także przedstawicieli zawodów prawniczych, w szczególności młodych ekspertów - w zakresie kwestii prawnych, praktycznych i technicznych związanych ze stosowaniem prawa ochrony praw człowieka, międzynarodowego prawa karnego i prawa humanitarnego. W zakres działania Inicjatywy wchodzi, między innymi:

Upowszechnianie kluczowej wiedzy, metodologii i umiejętności wśród podmiotów zainteresowanych skutecznym radzeniem sobie z naruszeniami praw człowieka;

Rozwijanie narzędzi i procesów pomocnych w dokumentowaniu, badaniu i wpływaniu na decydentów w celu rozwiązywaniu problemów związanych z przestrzeganiem praw człowieka;

Podnoszenie świadomości o naruszeniach praw człowieka i łamaniu międzynarodowego prawa karnego i prawa humanitarnego w regionie;

Podnoszenie świadomości o pracy Międzynarodowego Trybunału Karnego i promowanie Statutu Rzymskiego w państwach regionu.

Inicjatywa działa w porozumieniu z organizacją Case Matrix Network. Część projektów naszej Inicjatywy opiera się o działania, wzorce czy strategiczne cele tej organizacji.

Inicjatywa na rzecz Międzynarodowego Prawa Karnego i Praw Człowieka w Europie Środkowej i Wschodniej została założona w Polsce w lipcu 2011 r. Fundacja ma siedzibę w Warszawie, pod adresem: ul. Chmielna 2/31, 00-020. Akta rejestrowe dostępne w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS (dla Śródmieścia). KRS 0000391821, NIP 5252524834, REGON 145867399. Tu dostępny jest statut fundacji.